Bel ons

0317-613322

Openingstijden

ma t/m vrij 08:00 - 16:30 uur, za+zo gesloten

Inschrijven

Wij hebben genoeg ruimte voor nieuwe patiënten

Bel ons

0317-613322

Openingstijden

ma t/m vrij 08:00 - 16:30 uur, za+zo gesloten

Inschrijven

Wij hebben genoeg ruimte voor nieuwe patiënten

Vullingen

In onze praktijk gebruiken we drie soorten vullingen. Vooral composietvullingen, maar ook glas-ionomeervullingen (als tijdelijke restauratie bij bijvoorbeeld een wortelkanaalbehandeling of bij kiezen van het melkgebit) en heel soms amalgaamrestauraties (zilveren vullingen). Deze laatste worden vooral gebruikt op plaatsen waar het lastiger is om het werkgebied goed droog te krijgen, bijvoorbeeld bij diepe vullingen achter in de mond. Voor een optimale hechting van composietvullingen aan het tandweefsel is een droogliggend werkgebied erg belangrijk.

Goede conditie tandvlees belangrijk

Het is belangrijk dat het tandvlees gezond is, zodat de composietvulling zo droog mogelijk kan worden aangebracht. Bloed en speeksel zorgen voor een minder goede hechting tussen composiet en tand, waardoor de vulling minder lang meegaat. Lees meer over hoe u uw tandvlees gezond houdt.

Amalgaam

Amalgaam is een verbinding van zilver, kwik en andere metalen. De tandheelkunde gebruikt het al lang als vulmiddel. Het is een sterk en goedkoop materiaal, dat vooral geschikt is voor het maken van grote vullingen. Het nadeel is dat er ook gezond weefsel moet worden weggeboord om de amalgaamvulling voldoende houvast te geven in de tand of kies.

Witte vullingen

Witte vullingen zijn al enige jaren in opmars vanwege onder andere de fraaie esthetische eigenschappen. Er bestaan drie verschillende soorten witte vullingen: composiet, glas-ionomeer en compomeer. Composiet is van deze drie de sterkste. Compomeer en glas-ionomeer zijn daarentegen gemakkelijker aan te brengen. Omdat kinderen nog wisselen en vullingen niet jarenlang mee hoeven, worden ze vooral gebruikt voor het kindergebit.
 

Witte vullingen zijn echter niet altijd mogelijk; dit hangt onder andere af van de plaats waar de vulling moet komen en van de grootte van de vulling.

Witte vullingen worden daarnaast vaak gebruikt voor cosmetische doeleinden, bijvoorbeeld om  verkleuringen te verhelpen en spleetjes tussen tanden weg te werken. Behalve de fraaie esthetiek werkt composiet ook versterkend op de tand of kies, omdat het als het ware in de tand geplakt wordt en zodoende voor extra hechting van de vulling zorgt. Witte vullingen zijn iets duurder dan amalgaam.

Restaureren met composiet

Bij restaureren met composiet bepaald de tandarts eerst de kleur van de vulling. Vrijwel elke tandkleur is mogelijk. Nadat de cariës is verwijderd, maakt de tandarts de kies of tand zo droog mogelijk om een goede hechting te verkrijgen van het composiet aan de tand of kies. Vervolgens wordt de tand of kies geëtst met een zure stof, om het oppervlak op te ruwen. Soms wordt dan ook nog een hechtlaag aangebracht. Dit hangt af van het soort witte vulling die de tandarts gebruikt. Daarna volgt het aanbrengen van het composiet. Dit gebeurt in laagjes. Om het uit te harden, gebruikt de tandarts vervolgens een blauwe lamp. Sommige glas-ionomeervullingen harden van zichzelf uit. Tot slot polijst de tandarts het oppervlak van de witte vulling gepolijst.

Napijn

Sommige mensen hebben na het vullen met wit vulmateriaal last van napijn, als gevolg van krimpspanning in de kies. Na verloop van tijd verdwijnt deze pijn meestal weer. Blijft de pijn aanhouden, vraag de tandarts dan om advies.